Inloggen

Onderwerpen

O 618
Actualisatie/vernieuwing Woonvisie
O 679
Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten incl. de kredietaanvraag voor het deelproject 3 (DP3 - Rehabilitatie Biltlaan, de groene inrichting en de aanleg van nieuwe fietspaden op het traject Biltlaan- Noord), onderdeel van het Programma Infrastructurele
Afgedaan
O 614
Bedrijventerreinenstrategie
O 159
Wetswijziging buitenonderhoud
O 609
Inkoopstrategie Jeugdhulp
O 718
Nota van Uitgangspunten gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kustwerk
O 577
Woningsplitsingsbeleid
O 677
Startnotitie inburgering
O 600
Snippergrondbeleid
O 615
Logiesbeleid

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieding stukken aan raad

29-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

11-12-2019 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

13-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

27-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

28-02-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

03-04-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-06-2020