Inloggen

Onderwerpen

O 724
Discussienota toekomst Katwijk Marketing
Nieuw
O 624
Herziening van het bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015
O 609
Inkoopstrategie Jeugdhulp
O 725
Beleidsplan Openbare Verlichting
Nieuw
O 625
2e Herziening Bestemmingsplan ’t Heen
O 618
Actualisatie/vernieuwing Woonvisie
O 679
Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten incl. de kredietaanvraag voor het deelproject 3 (DP3 - Rehabilitatie Biltlaan, de groene inrichting en de aanleg van nieuwe fietspaden op het traject Biltlaan- Noord), onderdeel van het Programma Infrastructurele
Afgedaan
O 614
Bedrijventerreinenstrategie
O 159
Wetswijziging buitenonderhoud
O 577
Woningsplitsingsbeleid

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

Aanbieding stukken aan raad

02-08-2019

Aanbieding stukken aan raad

06-09-2019

Aanbieding stukken aan raad

27-09-2019

Aanbieding stukken aan raad

04-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

25-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

29-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

11-12-2019 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

13-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

27-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020