Inloggen

Toezeggingen

T 845
Verdeling op raamwerkniveau van water, groen en bebouwing
Alert
T 832
Onderzoek naar het opnemen van een bouwplicht bij project locatie Valkenburg (PLV)
Alert
T 909
Verruiming heffing toeristenbelasting
Alert
T 410
Retailmonitor Retailvisie Leidse regio 2025
Afgedaan
T 533
Suggestie toepassen methode marktconforme huur bij sportaccommodaties
Alert
T 717
Mogelijkheden en kaders verkoop Ambachtsweg 2
Alert
T 796
Voortgang SMART doelstellingen van RTV Katwijk
Afgedaan
T 852
Terugkoppeling maatregelen fietsparkeren strandafgangen
Alert
T 875
Overleg met RVB over opening PLV voor inwoners
Alert
T 880
Medezeggenschap inwoners in bestuursstructuur warmtenet
Afgedaan

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Aanbieding stukken aan raad

05-11-2020 t/m 05-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

11-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

29-06-2017 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

28-03-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

21-11-2019 t/m 18-12-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2020 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

01-10-2020 t/m 18-12-2020 (Afgedaan)