Inloggen

Toezeggingen

T 832
Onderzoek naar het opnemen van een bouwplicht bij project locatie Valkenburg (PLV)
Alert
T 973
Accountantsverklaringen en verslagen van bevindingen jaarstukken gemeenschappelijke regelingen
Alert
T 919
Kosten-/batenscenario's als gevolg van PLV
Alert
T 942
Intensief participatietraject gebiedsvisie Mient Kooltuin (1818352)
Alert
T 845
Verdeling op raamwerkniveau van water, groen en bebouwing
Attentie Afgedaan
T 1001
Verrommeling in de zeereep
Attentie Afgedaan
T 930
Communicatieplan afval en afval-app
Alert
T 931
Niet betalen medisch afval en incontinentiemateriaal
Alert
T 1000
Openstaande fixi meldingen
Alert
T 717
Mogelijkheden en kaders verkoop Ambachtsweg 2

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

23-06-2020 t/m 10-09-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

01-07-2021 t/m 10-09-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

28-01-2021 t/m 17-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

28-01-2021 t/m 17-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

01-07-2021 t/m 17-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

28-03-2019 t/m 30-09-2021