Inloggen

Toezeggingen

T 845
Verdeling op raamwerkniveau van water, groen en bebouwing
Alert
T 832
Onderzoek naar het opnemen van een bouwplicht bij project locatie Valkenburg (PLV)
Alert
T 792
Onderzoek naar stimulans voor groene daken
Alert
T 881
Uitvoeringsplan regionale bedrijventerreinenstrategie
Alert
T 972
Opleidingskosten vervanging brandweervoertuigen
Afgedaan
T 717
Mogelijkheden en kaders verkoop Ambachtsweg 2
Alert
T 970
Informatie Omgevingsdienst West-Holland bereike energiebesparing bedrijven
Alert
T 971
Hanteren prioriteitsstelling Omgevingsdienst West-Holland
Alert
T 973
Accountantsverklaringen en verslagen van bevindingen jaarstukken gemeenschappelijke regelingen
Alert
T 969
Reactiemogelijkheid resultaatsbestemming jaarstukken RDOG
Afgedaan

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieding stukken aan raad

01-10-2020 t/m 04-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

27-05-2021 t/m 14-06-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

28-03-2019 t/m 18-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

20-05-2021 t/m 20-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

20-05-2021 t/m 20-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

20-05-2021 t/m 20-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

20-05-2021 t/m 22-06-2021 (Afgedaan)