Inloggen
Vorige 1 3 4

Toezeggingen

T 568
Nadere analyse toerekening overhead aan projecten en investeringen
Alert
T 533
Suggestie toepassen methode marktconforme huur bij sportaccommodaties
Alert
T 583
Toelichting post “Nog niet gerealiseerde taakstelling”
Alert
T 633
Overgang Princestraat naar en banken op het Andreasplein
Alert
T 635
Planning overkluizingen naar kern Valkenburg, de OV-verbindingen en verkeersontsluiting Zijlhoek
Alert
T 631
Herinrichting parkeerterrein Dorphuis Valkenburg
Alert
T 632
Situatie met de fietsers op het Andreasplein
Alert
T 634
Exacte locatie terras Bonte Kraai tijdens evenementen
Alert
T 626
Inzage in achterliggende financiële gegevens van het marketingbudget
Afgedaan
T 590
Bewegingsvrijheid bij concessie zandwinning Valkenburgse meer onderzoeken
Alert

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

17-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

17-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

17-05-2018 t/m 17-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

17-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

17-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

28-08-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

31-08-2018

Vorige 1 3 4