Inloggen
Vorige 1 3

Onderwerpen

O 799
Energiepogramma 2020 e.v.
Afgedaan
O 828
Informatiesessie Omgevingswet
Afgedaan
O 836
Voorziening Groot Onderhoud Wegen 2020 t/m 2029
Afgedaan
O 840
Contractvorming Restwarmterotonde
O 624
Herziening van het bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015
Afgedaan
O 740
Doelgroepenverordening
O 628
Handboek ‘Openbare Ruimte Katwijkse Stijl’
O 614
Bedrijventerreinenstrategie
O 860
Armoedebeleid
Nieuw
O 863
Begrotingswijziging en meerjarenbegroting regionale jeugdhulp
Nieuw

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

03-07-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

03-07-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

03-07-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

18-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

25-09-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

26-07-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2020

Vorige 1 3