Inloggen
Vorige 1 3

Onderwerpen

O 679
Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten incl. de kredietaanvraag voor het deelproject 3 (DP3 - Rehabilitatie Biltlaan, de groene inrichting en de aanleg van nieuwe fietspaden op het traject Biltlaan- Noord), onderdeel van het Programma Infrastructurele
Afgedaan
O 731
Renovatie Koningin Juliana brug (deelproject 2 van R-net programma)
Afgedaan
O 742
Zienswijze op Regionale Agenda 2019 - 2023 Holland Rijnland
Nieuw
O 739
Actieplan verkeersveiligheid
Nieuw
O 741
Ambitiedocument Woonagenda
Nieuw
O 621
Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) 2018
O 725
Beleidsplan Openbare Verlichting
O 625
2e Herziening Bestemmingsplan ’t Heen
O 628
Handboek ‘Openbare Ruimte Katwijkse Stijl’
O 724
Discussienota toekomst Katwijk Marketing

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

19-07-2019 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

19-07-2019

Aanbieding stukken aan raad

23-08-2019

Aanbieding stukken aan raad

20-09-2019

Aanbieding stukken aan raad

27-09-2019

Aanbieding stukken aan raad

04-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

04-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

25-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2019

Vorige 1 3