Inloggen
Vorige 1 3

Onderwerpen

O 612
Wet maatschappelijke ondersteuning
Afgedaan
O 598
Wegenbeleidsplan
Alert
O 549
Definitief ontwerp en kredietvoorstel Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek
Alert
O 592
Begroting 2019
O 604
Voorlopig Ontwerp + definitieve raming Wijkcentrum Katwijk Noord
O 611
Maatschappelijke Agenda
O 628
Handboek ‘Openbare Ruimte Katwijkse Stijl’
O 610
Onderkant arbeidsmarkt
O 608
Voorkomen onderwijsachterstand
O 620
Vaststellen bestemmingsplannen Zanderij fase 9 en fase 10

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

24-08-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

06-04-2018 t/m 24-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

20-10-2017 t/m 11-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

27-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

27-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

16-10-2018

Vorige 1 3