Inloggen

Onderwerpen

O 1096
vaststelling beeldkwaliteitsplan Rustig Water, Lint fase 3, Moleneind 42
Alert
O 1095
Parkeerverordening Katwijk
Attentie Afgedaan
O 978
Keuze Investeringsvoorstel VAB
O 1081
Realisatie Erfgoedcentrum
O 1120
Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026
Nieuw
O 1094
Vaststelling voorbereidingsbesluit dark stores met flitsbezorgingsdiensten
O 1116
Vaststellen Gebiedsvisie het Havenscharnier
Nieuw
O 1021
Verordening Nadeelcompensatie
O 1062
Legesverordening
O 1089
Openbaarverklaring tijdelijke Zijlhoekverbinding

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

26-08-2022

Aanbieding stukken aan raad

02-06-2022 t/m 20-09-2022 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2022

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2022

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2022

Aanbieding stukken aan raad

07-10-2022

Aanbieding stukken aan raad

14-10-2022

Aanbieding stukken aan raad

28-10-2022

Aanbieding stukken aan raad

28-10-2022

Aanbieding stukken aan raad

04-11-2022