Inloggen

Onderwerpen

O 860
Armoedebeleid
Afgedaan
O 890
Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek
Afgedaan
O 888
Begrotingswijziging GR KDB
Afgedaan
O 873
woningbouw en openbare ruimte rondom De Windvang en De Krulder
Afgedaan
O 879
IKC+ en de buitenruimte
Afgedaan
O 932
Omgevingswet-proof Participatiebeleid
Afgedaan
O 933
Adviesrecht raad Omgevingswet
Afgedaan
O 911
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021
Afgedaan
O 725
Beleidsplan Openbare Verlichting
Afgedaan
O 926
Vaststelling 2e herziening bestemmingsplan De Horn
Afgedaan

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieding stukken aan raad

08-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

10-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

12-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

19-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

19-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

26-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

26-03-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

01-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

02-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

02-04-2021 (Afgedaan)