Inloggen
Vorige 1

Moties

M 643
Monitoringsinstrument Social Return On Investment
Alert
M 773
Burgerschap bij schoolkinderen
M 842
Hondenveldje in de nabijheid van Frederiksoord-Zuid
M 772
Aansluiting bij Stichting Urgente Noden (SUN)
M 775
Onderzoek naar Katwijks Juttersmuseum
M 776
Tijdelijke woningen
M 777
Perspectieffonds en Vaste Lasten Pakket betrekken bij herijking Armoedebeleid
M 524
Regionale discussie toekomst woningbouw
M 662
Aansluiting zoeken bij project SolaRoad
M 813
Lokale vuurwerkclubs

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 28-08-2020

Aanbieding stukken aan raad

11-06-2020 t/m 31-08-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2017 t/m 30-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

08-11-2018 t/m 30-10-2020

Aanbieding stukken aan raad

16-01-2020 t/m 30-10-2020

Vorige 1