Inloggen

Moties

M 775
Onderzoek naar Katwijks Juttersmuseum
Alert
M 524
Regionale discussie toekomst woningbouw
M 905
Transparante loting bij nieuwbouwwoningen
M 772
Aansluiting bij Stichting Urgente Noden (SUN)
M 777
Perspectieffonds en Vaste Lasten Pakket betrekken bij herijking Armoedebeleid
M 906
Verplaatsbare woningen
M 773
Burgerschap bij schoolkinderen
M 778
Verruiming openingstijden gemeentelijk milieustraat

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 26-03-2021

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2017 t/m 23-04-2021

Aanbieding stukken aan raad

05-11-2020 t/m 30-04-2021

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 18-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 18-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

05-11-2020 t/m 25-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 27-08-2021

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 24-12-2021