Inloggen

Onderwerpen

O 615
Logiesbeleid
O 989
Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2021 Omschrijving Vervanging Verordening Leerlingenvervoer 2014 voor Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2021
O 997
Herinrichting Hoornesplein
O 998
Herinrichting In de Hoftuin/Hoftuinplein
O 900
Lokale Energie Strategie
O 958
Nota Financiële kaders 2021
O 978
Keuze Investeringsvoorstel VAB
O 1010
Beoordelings- en monitoringskader garantstellingen
Nieuw
O 1013
Uitvoeringsprogramma Katwijkse Agenda Mobiliteit: verkeersnetwerken & categorisering
Attentie Nieuw
O 1015
Verleggen bebouwde kom Voorschoterweg
Attentie Nieuw

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

01-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

08-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

08-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

08-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

08-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

08-10-2021