Inloggen

Toezeggingen

T 1252
Geen grote uitgaven voor Verplaatsing Valkenburgse Volkstuinvereniging voordat technische oplossing is gevonden
Attentie Afgedaan
T 1202
Opnemen van midden¬huur¬woningen in het toewijzingsysteem
T 1288
Communicatie over het proces van inventarisatie van zomerhuisjes
T 1300
Participatie bij Kerkenvisie
T 1301
Actieve informatieverstrekking aan partners bij Kerkenvisie
T 1302
Raadsinformatiebrief over stand van zaken bij Kerkenvisie
T 1412
Nagaan of Hogere kostprijs Hulp bij het huishouden aan de verwachtingen voldoet
Nieuw
T 1413
Betere samenwerking van ontvangers van MAG-subsidie
Nieuw
T 1414
Gesloten financieel systeem rond parkeren onderzoeken
Nieuw
T 1388
Publieksvriendelijke versie van de referendumverordening

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2023 t/m 23-02-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

09-03-2023 t/m 29-02-2024

Aanbieding stukken aan raad

10-11-2022 t/m 29-02-2024

Aanbieding stukken aan raad

31-08-2023 t/m 29-02-2024

Aanbieding stukken aan raad

31-08-2023 t/m 29-02-2024

Aanbieding stukken aan raad

31-08-2023 t/m 29-02-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-02-2024 t/m 01-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-02-2024 t/m 01-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-02-2024 t/m 01-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

07-12-2023 t/m 08-03-2024