Inloggen

Toezeggingen

T 979
Beleidsregels bij Verordening Jeugdhulp 2021
T 976
Participatie bij uitvoeringsprogramma Regionale Omgevingsagenda
T 505
Alternatieve scenario's uitwerking ontsluiting Vinkenweggebied
T 904
Mogelijkheid na-scheiding bij toekomst VAB-station
T 980
Verordening Jeugdhulp
T 995
Regeling inwonersadviesraad
T 922
Gesprek over normaliseren jeugdhulp
T 850
Monitoring parkeerbeleid en effect van de maatregelen
T 965
Aanvullende ondersteuning participatietrajecten onder Omgevingswet
T 971
Hanteren prioriteitsstelling Omgevingsdienst West-Holland
Attentie

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

03-06-2021 t/m 26-11-2021

Aanbieding stukken aan raad

03-06-2021 t/m 01-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

24-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

12-11-2020 t/m 24-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

03-06-2021 t/m 24-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

24-06-2021 t/m 24-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-12-2020 t/m 30-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2020 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-04-2021 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

20-05-2021 t/m 31-12-2021