Inloggen
1 2 4 Volgende

Toezeggingen

T 765
Keuze onderwerpen burgerparticipatie
T 823
Bronscheiding en nascheiding in plan van aanpak afvalinzameling
T 751
Voorstel woningbouw en openbare ruimte rondom De Windvang en De Krulder
T 736
Mindervalide parkeerplekken Hoornesplein in parkeeronderzoek
T 853
Monitoring bezoekersregeling en bezoekersuren parkeren
Attentie Nieuw
T 850
Monitoring parkeerbeleid en effect van de maatregelen
Attentie Nieuw
T 811
Evaluatie digitalisering parkeerketen
T 696
Raad betrekken bij evaluatie Unmanned Valley
T 695
Cijfermatige onderbouwing exploitatie Unmanned Valley

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

17-10-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

13-02-2020 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-09-2019 t/m 25-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

04-07-2019 t/m 31-03-2021

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2020 t/m 30-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2020 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

16-01-2020 t/m 31-03-2022

Aanbieding stukken aan raad

17-01-2019 t/m 29-12-2023

Aanbieding stukken aan raad

17-01-2019 t/m 31-12-2023

1 2 4 Volgende