Inloggen

Toezeggingen

T 1202
Opnemen van middenhuurwoningen in het toewijzingsysteem
T 1338
Gegevens over aantal aanvragen lerarenvergunning verstrekken
T 1065
Evaluatie integraal gebiedsgericht werken Hoornes
T 1389
Plan Uitwerkingskader (PUK) Gebiedsontwikkeling Hoornes centrum
T 1411
Gebruik alternatief parkeerregulering bij 65% betaalbare woningen
T 1443
Multifunctioneel gebruik pand Scum (3340233)
Attentie
T 1444
Gesprekken over exploitatie Scum
Attentie
T 1488
Doorontwikkeling sportloket en evaluatie sportbeleid
Attentie Nieuw
T 1412
Nagaan of Hogere kostprijs Hulp bij het huishouden aan de verwachtingen voldoet
T 1417
Evaluatie uitbreiding capaciteit praktijkondersteuner huisarts voor jeugd

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieding stukken aan raad

09-03-2023 t/m 29-11-2024

Aanbieding stukken aan raad

26-10-2023 t/m 29-11-2024

Aanbieding stukken aan raad

03-02-2022 t/m 20-12-2024

Aanbieding stukken aan raad

14-12-2023 t/m 20-12-2024

Aanbieding stukken aan raad

15-02-2024 t/m 20-12-2024

Aanbieding stukken aan raad

04-04-2024 t/m 20-12-2024

Aanbieding stukken aan raad

04-04-2024 t/m 20-12-2024

Aanbieding stukken aan raad

04-07-2024 t/m 31-12-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-02-2024 t/m 28-02-2025

Aanbieding stukken aan raad

15-02-2024 t/m 28-03-2025