Inloggen

Toezeggingen

T 410
Retailmonitor Retailvisie Leidse regio 2025
T 796
Voortgang SMART doelstellingen van RTV Katwijk
T 823
Bronscheiding en nascheiding in plan van aanpak afvalinzameling
Attentie Nieuw
T 751
Voorstel woningbouw en openbare ruimte rondom De Windvang en De Krulder
T 761
Monitoring van de wijkteams 0-100
T 808
Consequenties mogelijke maatregelen Brouwerstraat
T 374
Planning evaluatie verkeersintensiteit centrum
T 370
Fietsparkeren centrum
T 717
Mogelijkheden en kaders verkoop Ambachtsweg 2
T 736
Mindervalide parkeerplekken Hoornesplein in parkeeronderzoek

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Aanbieding stukken aan raad

26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

21-11-2019 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

13-02-2020 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-09-2019 t/m 30-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

10-10-2019 t/m 03-07-2020

Aanbieding stukken aan raad

19-12-2019 t/m 03-07-2020

Aanbieding stukken aan raad

03-08-2020

Aanbieding stukken aan raad

03-08-2020

Aanbieding stukken aan raad

28-03-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

04-07-2019 t/m 31-03-2021