Inloggen

Toezeggingen

T 1057
Oplossing voor tekort bezoekersuren parkeren bij mantelzorg
Afgedaan
T 1045
Meer aandacht voor de ontschotpot
T 505
Alternatieve scenario's uitwerking ontsluiting Vinkenweggebied
T 1041
Informatie over de spreiding van huisvesting van de kwetsbare doelgroepen
T 1047
Werkwijze Inwonersadviesraad sociaal domein
T 1003
Aantal strandhuisjes en –cabines bespreken
T 1065
Evaluatie integraal gebiedsgericht werken Hoornes
T 1025
Regulering parkeerdruk Hoornesplein
T 696
Raad betrekken bij evaluatie Unmanned Valley
T 695
Cijfermatige onderbouwing exploitatie Unmanned Valley

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieding stukken aan raad

02-12-2021 t/m 16-12-2022 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

04-11-2021 t/m 23-12-2022

Aanbieding stukken aan raad

30-12-2022

Aanbieding stukken aan raad

04-11-2021 t/m 01-01-2023

Aanbieding stukken aan raad

18-11-2021 t/m 31-03-2023

Aanbieding stukken aan raad

08-07-2021 t/m 31-03-2023

Aanbieding stukken aan raad

03-02-2022 t/m 01-11-2023

Aanbieding stukken aan raad

07-10-2021 t/m 24-11-2023

Aanbieding stukken aan raad

17-01-2019 t/m 29-12-2023

Aanbieding stukken aan raad

17-01-2019 t/m 31-12-2023