Inloggen

Toezeggingen

T 1375
Overzicht functies met externe inhuur
T 1392
haalbaarheidsonderzoeken Actieplan verkeersveiligheid 2023-2026 (3142700)
T 1372
Voorbereidingskrediet Valken ’68
T 1191
Wensen en bedenkingen over verkoop Panbos
T 1370
Toepassing van richtlijnen Stichting Calisthenicspark Keurmerk onderzoeken
T 1389
Plan Uitwerkingskader (PUK) Gebiedsontwikkeling Hoornes centrum
T 1250
Intrekken pilot openingstijden horeca als de raad de pilot niet goed vindt functioneren
Afgedaan
T 1305
Zwemwaterkwaliteit in P&C stukken
T 1338
Gegevens over aantal aanvragen lerarenvergunning verstrekken
T 1093
Monitoring aansluiting busbaar R-net op Zeeweg

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

Aanbieding stukken aan raad

09-11-2023 t/m 28-06-2024

Aanbieding stukken aan raad

14-12-2023 t/m 28-06-2024

Aanbieding stukken aan raad

09-11-2023 t/m 12-07-2024

Aanbieding stukken aan raad

09-02-2023 t/m 27-09-2024

Aanbieding stukken aan raad

09-11-2023 t/m 27-09-2024

Aanbieding stukken aan raad

14-12-2023 t/m 27-09-2024

Aanbieding stukken aan raad

27-01-2023 t/m 25-10-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

31-08-2023 t/m 15-11-2024

Aanbieding stukken aan raad

26-10-2023 t/m 29-11-2024

Aanbieding stukken aan raad

19-05-2022 t/m 19-12-2025