Inloggen

Onderwerpen

O 1016
Verleggen bebouwde kom Noordwijkerweg
Attentie Nieuw
O 883
Beleidskader Gebruik Woning
O 941
Mandatering van financiële arrangementen met de uitvoeringsdiensten herzien
O 743
Nieuw Economisch Programma
O 938
Adviescommissie omgevingskwaliteit
O 940
Transitieplan gehele wetgevingstraject
O 950
Legesverordening
O 1006
Wet Inburgering (begroting en verordening)
O 1007
Voorkeursvariant tijdelijke ontsluiting de Woerd en de Zijlhoek
Nieuw
O 1009
Verordening Inwonersadviesraad Katwijk
Nieuw

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

08-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

15-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

22-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-10-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-10-2021