Inloggen

Onderwerpen

O 628
Handboek ‘Openbare Ruimte Katwijkse Stijl’
O 843
Partiele herziening bestemmingsplan Kustwerk katwijk
O 934
Strategiekeuze omgevingsplan
O 935
Strategie- en scenariobepaling vergunningverlening
O 955
Verordening en reglement adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
Nieuw
O 948
Beleid laadinfrastructuur
O 953
Evaluatie regionaal economische samenwerking
Nieuw
O 893
Rechtmatigheidsverklaring college door het college over 2021
Attentie
O 946
Groenstructuurplan 2021-2029
O 956
Maatregelen Brouwerstraat
Attentie Nieuw

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

Aanbieding stukken aan raad

28-05-2021

Aanbieding stukken aan raad

28-05-2021

Aanbieding stukken aan raad

28-05-2021

Aanbieding stukken aan raad

28-05-2021

Aanbieding stukken aan raad

28-05-2021

Aanbieding stukken aan raad

04-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

04-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

11-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

11-06-2021

Aanbieding stukken aan raad

11-06-2021