Inloggen

Resultaten

T 1196
Discussie toewijzen sociale huurwoningen
Attentie
O 1278
Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
O 1216
Gebiedskaders + Ontwikkelstrategie Valkenburgse Meer e.o.
O 1219
Nota van Uitgangspunten Deelgebied II (RVB)
T 1047
Werkwijze Inwonersadviesraad sociaal domein
O 900
Lokale Energie Strategie
Attentie
O 1154
Nieuw beleidskader op voor re-integratie
O 1233
Partiële herziening bestemmingsplan Valkenhorst
M 1265
Meer betaalbare huizen in Hoornes Noordoost
O 1270
Cultuurhistorische Waardenkaart

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

23-02-2023 t/m 29-02-2024

Aanbieding stukken aan raad

29-02-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

18-11-2021 t/m 29-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

29-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

29-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

29-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

29-06-2023 t/m 29-03-2024

Aanbieding stukken aan raad

29-03-2024