Inloggen

Resultaten

O 1278
Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
O 1152
Beeldkwaliteitsplan Kleipetten Zuid Katwijk
T 1247
Plan Uitwerkingskader (PUK) Het Havenscharnier
Attentie
T 1251
Regulering fasering tussen bouwmomenten in Het Havenscharnier
Attentie
O 1313
Verordening parkeerbelastingen 2025
M 1469
Bouwen aan draagvlak
Nieuw
M 1472
Tijd voor een betekenisvolle energietransitie op Katwijkse schooldaken! (3334643)
Attentie Nieuw
M 1474
Sociaal klimaatbeleid is armoedebestrijding (3334643)
Attentie Nieuw
O 1487
Herijking Visie op laadinfrastructuur
Attentie Nieuw
O 1378
Actieplan Geluid 2024-2029

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieding stukken aan raad

25-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-06-2023 t/m 31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2023 t/m 31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

13-06-2024 t/m 31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

20-06-2024 t/m 31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

20-06-2024 t/m 31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2024

Aanbieding stukken aan raad

27-11-2023 t/m 01-11-2024