Inloggen

Resultaten

T 832
Onderzoek naar het opnemen van een bouwplicht bij project locatie Valkenburg (PLV)
Alert
M 775
Onderzoek naar Katwijks Juttersmuseum
Alert
M 1055
Minimaal 50% betaalbare huur- en koopwoningen op Valkenhorst
Alert
T 1063
Raad stelt stedenbouwkundig plan noordelijk deel Valkenhorst vast
Alert
T 1018
Uitvoeringsplannen groenstructuurplan
Alert
T 1074
Meekoppelkansen R-net busbaan bij overeenstemming intiatiefnemers Duinvallei
Alert
T 1075
Gesprekken initiatiefnemers Duinvallei over meekoppelkansen
Alert
M 1070
Aanvullend ontwerp “auto te gast” in de Zanderijtunnel onder N206
Alert
M 1072
Behouden evenemententerrein Oranjevereniging
Alert
T 1042
Faciliteit voor inwoners om wensen voor meer bomen aan de gemeente te melden
Alert

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr