Inloggen

Resultaten

M 1036
Plus scenario uitvoeringsplan armoede
Attentie Afgedaan
O 1107
Nieuwe afvalstoffenverordening
Attentie Afgedaan
O 1113
Aanbieding regionaal risicoprofiel
Attentie Afgedaan
T 1109
Maatwerk tegen energiearmoede
Attentie Afgedaan
M 905
Transparante loting bij nieuwbouwwoningen
Alert
M 906
Verplaatsbare woningen
Alert
M 1110
Evenwichtig, gedifferentieerd en kwalitatief sociaal huuraanbod
Alert
O 1096
vaststelling beeldkwaliteitsplan Rustig Water, Lint fase 3, Moleneind 42
T 1018
Uitvoeringsplannen groenstructuurplan
M 1069
Aanleggen Rijnlandroute Fase 2 is urgent
Attentie

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

04-11-2021 t/m 15-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

15-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

15-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

30-06-2022 t/m 26-07-2022 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

05-11-2020 t/m 29-07-2022

Aanbieding stukken aan raad

28-01-2022 t/m 29-07-2022

Aanbieding stukken aan raad

30-06-2022 t/m 30-07-2022

Aanbieding stukken aan raad

26-08-2022

Aanbieding stukken aan raad

23-09-2021 t/m 26-08-2022

Aanbieding stukken aan raad

17-02-2022 t/m 02-09-2022