Inloggen

Resultaten

O 1243
Actualisatie nota reserves en voorzieningen
Afgedaan
O 1255
Herziening begroting Provalu
Afgedaan
T 1280
Raad informeren over verloop uitvoering POET-beleid
Afgedaan
M 1343
Quick-win-locaties benutten voor bomenplant
Alert
M 1357
Tandheelkundige zorg in het weekeinde
Alert
T 1413
Betere samenwerking van ontvangers van MAG-subsidie
Afgedaan
O 1422
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2024
Afgedaan
T 1436
Opnemen regels uit Verordening Stedelijk Afvalwater in Omgevingsloket
Alert
O 1437
Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen
Afgedaan
O 1438
Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 Hecht
Afgedaan

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2028

jan

feb

maa

apr

Aanbieding stukken aan raad

26-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

26-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

06-07-2023 t/m 26-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

09-11-2023 t/m 26-04-2024

Aanbieding stukken aan raad

09-11-2023 t/m 26-04-2024

Aanbieding stukken aan raad

01-02-2024 t/m 26-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

26-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

14-03-2024 t/m 26-04-2024

Aanbieding stukken aan raad

26-04-2024 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

26-04-2024 (Afgedaan)