Inloggen

Resultaten

T 410
Retailmonitor Retailvisie Leidse regio 2025
Alert
T 761
Monitoring van de wijkteams 0-100
Alert
M 772
Aansluiting bij Stichting Urgente Noden (SUN)
Alert
M 777
Perspectieffonds en Vaste Lasten Pakket betrekken bij herijking Armoedebeleid
Alert
T 787
Subsidiemogelijkheid bushaltelocaties
Alert
M 524
Regionale discussie toekomst woningbouw
T 808
Consequenties mogelijke maatregelen Brouwerstraat
T 848
Wensen- en bedenkingenprocedure in SOK PLV
T 849
Aanscherping handhaving parkeren bedrijfsbusjes
O 863
Begrotingswijziging en meerjarenbegroting regionale jeugdhulp
Attentie Afgedaan

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

10-10-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2017 t/m 30-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

19-12-2019 t/m 30-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

23-06-2020 t/m 30-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2020 t/m 30-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

30-09-2020 (Afgedaan)