Inloggen

Resultaten

O 598
Wegenbeleidsplan
Alert
T 626
Inzage in achterliggende financiële gegevens van het marketingbudget
Afgedaan
T 590
Bewegingsvrijheid bij concessie zandwinning Valkenburgse meer onderzoeken
Alert
T 580
Herinrichting parkeerterrein Dorphuis Valkenburg
Alert
O 549
Definitief ontwerp en kredietvoorstel Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek
Alert
T 637
Volgende bestuursrapportage is meer beleidsmatig
Alert
T 636
Scenario's voor klassieke lantaarnpalen De Horn doorrekenen en bespreken met de initiatiefnemers
Alert
T 543
Verzorgen van een technische toelichting op het veiligheidshuis
O 592
Begroting 2019
O 604
Voorlopig Ontwerp + definitieve raming Wijkcentrum Katwijk Noord

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

06-04-2018 t/m 24-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

28-08-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

31-08-2018

Aanbieding stukken aan raad

15-02-2018 t/m 07-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

20-10-2017 t/m 11-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

14-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

14-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

14-09-2017 t/m 27-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

27-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

27-09-2018