Inloggen

Resultaten

O 803
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2020
O 804
Aanvraag Uitvoeringskrediet project Renovatie Koningin Julianabrug
M 806
Voetpad westzijde Koningin Julianabrug
T 807
Busfrequentie tijdens renovatie Koning Julianabrug
T 809
Werking niet doorgetrokken voetpad westzijde Koningin Julianabrug
M 706
Zwarte cijfers RVB
M 776
Tijdelijke woningen
O 800
Startnotitie Armoedebeleid
O 600
Snippergrondbeleid
M 662
Aansluiting zoeken bij project SolaRoad

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

19-12-2019 t/m 27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

19-12-2019 t/m 27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

19-12-2019 t/m 27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

14-02-2019 t/m 31-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 31-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

31-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

03-04-2020

Aanbieding stukken aan raad

08-11-2018 t/m 03-04-2020