Inloggen

Resultaten

O 679
Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten incl. de kredietaanvraag voor het deelproject 3 (DP3 - Rehabilitatie Biltlaan, de groene inrichting en de aanleg van nieuwe fietspaden op het traject Biltlaan- Noord), onderdeel van het Programma Infrastructurele
Afgedaan
O 614
Bedrijventerreinenstrategie
M 643
Monitoringsinstrument Social Return On Investment
O 159
Wetswijziging buitenonderhoud
M 663
Onderzoek naar afvalmanagement systeem
O 609
Inkoopstrategie Jeugdhulp
T 533
Suggestie toepassen methode marktconforme huur bij sportaccommodaties
T 410
Retailmonitor Retailvisie Leidse regio 2025
T 505
Alternatieve scenario's uitwerking ontsluiting Vinkenweggebied
O 718
Nota van Uitgangspunten gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kustwerk
Attentie

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieding stukken aan raad

11-12-2019 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

13-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

12-07-2018 t/m 27-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

27-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

08-11-2018 t/m 27-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

29-06-2017 t/m 31-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-12-2019

Aanbieding stukken aan raad

28-02-2020