Inloggen

Resultaten

T 1045
Meer aandacht voor de ontschotpot
O 1106
Huisvestingsverordening gemeente Katwijk
T 505
Alternatieve scenario's uitwerking ontsluiting Vinkenweggebied
T 1041
Informatie over de spreiding van huisvesting van de kwetsbare doelgroepen
T 1099
Lobby voor meer betaalbare woningen op Valkenhorst
Attentie
O 1105
Actieplan Wonen Zorg en Welzijn
O 884
Verordening differentiatie woningbouw (Fonds Sociale Woningbouw)
T 1047
Werkwijze Inwonersadviesraad sociaal domein
O 900
Lokale Energie Strategie
Attentie
T 1003
Aantal strandhuisjes en –cabines bespreken

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

04-11-2021 t/m 23-12-2022

Aanbieding stukken aan raad

23-12-2022

Aanbieding stukken aan raad

30-12-2022

Aanbieding stukken aan raad

04-11-2021 t/m 01-01-2023

Aanbieding stukken aan raad

01-06-2022 t/m 27-01-2023

Aanbieding stukken aan raad

24-02-2023

Aanbieding stukken aan raad

24-03-2023

Aanbieding stukken aan raad

18-11-2021 t/m 31-03-2023

Aanbieding stukken aan raad

31-03-2023

Aanbieding stukken aan raad

08-07-2021 t/m 31-03-2023