Inloggen

Resultaten

T 717
Mogelijkheden en kaders verkoop Ambachtsweg 2
T 765
Keuze onderwerpen burgerparticipatie
M 771
Maatschappelijke Diensttijd jongeren
M 778
Verruiming openingstijden gemeentelijk milieustraat
M 779
Plaatsing volmelders bij ondergrondse containers
M 769
Afval op milieuparken
M 663
Onderzoek naar afvalmanagement systeem
T 823
Bronscheiding en nascheiding in plan van aanpak afvalinzameling
O 843
Partiele herziening bestemmingsplan Kustwerk katwijk
O 743
Nieuw Economisch Programma

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

28-03-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

17-10-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

08-11-2018 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

13-02-2020 t/m 18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

18-12-2020

Aanbieding stukken aan raad

25-12-2020