Inloggen

Resultaten

M 1144
Veiligheid rond scholen
T 1192
Parkeermogelijkheden bij Hoftuinplein
O 1210
Update actieplan verkeersveiligheid 2023
O 1226
Nota Kostenverhaal
O 1229
Wijziging re-integratieverordening
O 1231
Warmteplan en bodemenergieplan Valkenhorst
O 1232
Duurzaam Warmtenet Valkenhorst / (eventuele) start aanbesteding
T 1244
Ontwikkelingen Hecht voor wat betreft de kwaliteit en de kosten
M 1274
Oud en jong samen in Katwijk!
O 1276
Ontwerpkeuze herinrichting openbare ruimte, winkelcentrum ‘In de Hoftuin’, Hoftuinplein

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

10-11-2022 t/m 27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

23-02-2023 t/m 27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

01-06-2023 t/m 27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

06-07-2023 t/m 27-10-2023

Aanbieding stukken aan raad

27-10-2023