Inloggen

Resultaten

O 743
Nieuw Economisch Programma
O 600
Snippergrondbeleid
T 697
Vervanging speeltoestellen Rooie Buurt
O 615
Logiesbeleid
O 725
Beleidsplan Openbare Verlichting
T 761
Monitoring van de wijkteams 0-100
M 771
Maatschappelijke Diensttijd jongeren
Attentie Nieuw
O 624
Herziening van het bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015
M 772
Aansluiting bij Stichting Urgente Noden (SUN)
Attentie Nieuw
M 775
Onderzoek naar Katwijks Juttersmuseum
Attentie Nieuw

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

03-04-2020

Aanbieding stukken aan raad

17-01-2019 t/m 24-04-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

10-10-2019 t/m 03-07-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 03-07-2020

Aanbieding stukken aan raad

25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020