Inloggen

Resultaten

O 1005
Verordening Jeugdhulp Katwijk 2021 (2e wijziging)
T 922
Gesprek over normaliseren jeugdhulp
T 850
Monitoring parkeerbeleid en effect van de maatregelen
T 965
Aanvullende ondersteuning participatietrajecten onder Omgevingswet
T 971
Hanteren prioriteitsstelling Omgevingsdienst West-Holland
Attentie
T 982
Bredere evalutatie Regionale Energiestrategie
Attentie
T 983
Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie
Attentie
T 984
Fluctuatie zon- en windenergie in RES 2.0
Attentie
M 991
Indicatieve kosten voor de volledige Regionale Energiestrategie
Attentie
M 992
Bescherming van vogels en vleermuizen
Attentie

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

24-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-12-2020 t/m 30-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2020 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

29-04-2021 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

20-05-2021 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-06-2021 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-06-2021 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-06-2021 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

24-06-2021 t/m 31-12-2021

Aanbieding stukken aan raad

31-12-2021