Inloggen

Resultaten

O 725
Beleidsplan Openbare Verlichting
O 740
Doelgroepenverordening
M 778
Verruiming openingstijden gemeentelijk milieustraat
M 779
Plaatsing volmelders bij ondergrondse containers
M 769
Afval op milieuparken
T 796
Voortgang SMART doelstellingen van RTV Katwijk
M 663
Onderzoek naar afvalmanagement systeem
M 813
Lokale vuurwerkclubs
O 818
C-investering Reconstructie Molentuinweg
Nieuw
T 823
Bronscheiding en nascheiding in plan van aanpak afvalinzameling
Attentie Nieuw

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Aanbieding stukken aan raad

26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-07-2019 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

21-11-2019 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

08-11-2018 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

16-01-2020 t/m 26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-06-2020

Aanbieding stukken aan raad

13-02-2020 t/m 26-06-2020