Inloggen

Resultaten

T 832
Onderzoek naar het opnemen van een bouwplicht bij project locatie Valkenburg (PLV)
Alert
T 973
Accountantsverklaringen en verslagen van bevindingen jaarstukken gemeenschappelijke regelingen
Alert
T 919
Kosten-/batenscenario's als gevolg van PLV
Alert
T 942
Intensief participatietraject gebiedsvisie Mient Kooltuin (1818352)
Alert
M 905
Transparante loting bij nieuwbouwwoningen
Alert
M 906
Verplaatsbare woningen
Alert
O 937
Raadsmonitor Omgevingswet
Afgedaan
O 957
Beeldkwaliteitsplan Nieuw Rijnvaert
Alert
O 999
Uitvoeringsprogramma Katwijkse Agenda Mobiliteit maatregelen 2021
Attentie Afgedaan
T 845
Verdeling op raamwerkniveau van water, groen en bebouwing
Attentie Afgedaan

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

Aanbieding stukken aan raad

27-08-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

03-09-2021

Aanbieding stukken aan raad

03-09-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

23-06-2020 t/m 10-09-2021 (Afgedaan)