Inloggen
Vorige 1 3 4 5 6 7

Resultaten

T 568
Nadere analyse toerekening overhead aan projecten en investeringen
Alert
T 635
Planning overkluizingen naar kern Valkenburg, de OV-verbindingen en verkeersontsluiting Zijlhoek
Alert
O 549
Definitief ontwerp en kredietvoorstel Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek
Afgedaan
T 590
Bewegingsvrijheid bij concessie zandwinning Valkenburgse meer onderzoeken
Attentie Afgedaan
O 598
Wegenbeleidsplan
Afgedaan
O 592
Begroting 2019
Afgedaan
T 638
Handhaving verwaarloosde/leegstaande monumenten
Alert
T 583
Toelichting post “Nog niet gerealiseerde taakstelling”
Afgedaan
O 599
Evaluatie Uitvoeringsplan Grondstoffenbeleid 2017-2018 en opzet Uitvoeringsplan 2019-2020
Afgedaan
T 627
Voorlopig ontwerp Rotonde Voorschoterweg/Torenvlietslaan
Afgedaan

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding stukken aan raad

20-10-2017 t/m 11-09-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

14-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

06-04-2018 t/m 21-09-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

27-09-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

28-06-2018 t/m 28-09-2018

Aanbieding stukken aan raad

01-10-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

05-10-2018 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

05-10-2018 (Afgedaan)

Vorige 1 3 4 5 6 7