Inloggen

Resultaten

T 845
Verdeling op raamwerkniveau van water, groen en bebouwing
Alert
T 832
Onderzoek naar het opnemen van een bouwplicht bij project locatie Valkenburg (PLV)
Alert
T 922
Gesprek over normaliseren jeugdhulp
Alert
T 830
Steun vragen voor ontwikkeling Blue Energy
Alert
T 907
Klantreizen jeugdzorgtrajecten
Alert
O 911
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021
Afgedaan
O 725
Beleidsplan Openbare Verlichting
Afgedaan
O 926
Vaststelling 2e herziening bestemmingsplan De Horn
Afgedaan
T 792
Onderzoek naar stimulans voor groene daken
Alert
O 840
Convenant restwarmteleiding , LdM+/ WarmteLinQ+
Afgedaan

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

Aanbieding stukken aan raad

01-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

02-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

02-04-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 09-04-2021

Aanbieding stukken aan raad

09-04-2021 (Afgedaan)