Inloggen

Resultaten

M 1201
Gebiedsvisie Rijnmond
Alert
O 1021
Verordening Nadeelcompensatie
Afgedaan
T 1130
Nulmeting bijplaatsingen afval
Afgedaan
T 1171
Invulling van de campagne ‘Orange the World’
Afgedaan
O 1205
Maatschappelijke Agenda
Afgedaan
M 1267
Versterking veiligheid op en rond het Katwijkse strand
Afgedaan
O 1271
Erfgoedverordening
Afgedaan
O 1324
Omgevingswetproef maken verordeningen
Afgedaan
T 1323
Evaluatie wijkteams
Alert
M 1142
Intensivering armoedebeleid
Afgedaan

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2026

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2027

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieding stukken aan raad

03-11-2023 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

29-09-2022 t/m 03-11-2023 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

15-12-2022 t/m 03-11-2023 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

03-11-2023 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

29-06-2023 t/m 03-11-2023 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

03-11-2023 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

03-11-2023 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

05-10-2023 t/m 05-11-2023

Aanbieding stukken aan raad

10-11-2022 t/m 10-11-2023 (Afgedaan)