Inloggen

Resultaten

O 508
aanvullende voorzieningen project Hoek de Rover
Alert
T 528
Verwerking verlaging kosten Omgevingsdienst West-Holland
Alert
O 326
Realisatieovereenkomst R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk
T 568
Nadere analyse toerekening overhead aan projecten en investeringen
T 397
Evaluatie uitvoering Frederiksoord 2.0 fase 1
O 621
Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) 2018
O 628
Handboek ‘Openbare Ruimte Katwijkse Stijl’
M 524
Regionale discussie toekomst woningbouw
O 577
Woningsplitsingsbeleid
O 607
Herijking Toegang Sociaal Domein

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

31-05-2017 t/m 15-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

21-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

30-11-2017 t/m 21-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

28-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

28-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

28-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2017 t/m 29-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

29-06-2018

Aanbieding stukken aan raad

29-06-2018