Inloggen

Resultaten

O 624
Herziening van het bestemmingsplan Katwijk aan Zee 2015
Afgedaan
T 410
Retailmonitor Retailvisie Leidse regio 2025
O 740
Doelgroepenverordening
T 761
Monitoring van de wijkteams 0-100
M 772
Aansluiting bij Stichting Urgente Noden (SUN)
M 775
Onderzoek naar Katwijks Juttersmuseum
M 776
Tijdelijke woningen
M 777
Perspectieffonds en Vaste Lasten Pakket betrekken bij herijking Armoedebeleid
T 787
Subsidiemogelijkheid bushaltelocaties
O 628
Handboek ‘Openbare Ruimte Katwijkse Stijl’

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

Aanbieding stukken aan raad

25-09-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-07-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

10-10-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 25-09-2020

Aanbieding stukken aan raad

25-09-2020