Inloggen

Resultaten

O 895
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM
Afgedaan
T 808
Consequenties mogelijke maatregelen Brouwerstraat
Alert
M 643
Monitoringsinstrument Social Return On Investment
Alert
O 865
Anders Inzamelen – plan van aanpak / grondstoffenbeleidsplan
Alert
O 857
Implementatieplan Decentralisatie Maatschappelijke Zorg
Attentie Afgedaan
T 783
Invoering één tarief voor de toeristenbelasting onderzoeken
T 832
Onderzoek naar het opnemen van een bouwplicht bij project locatie Valkenburg (PLV)
O 840
Convenant restwarmteleiding , LdM+/ WarmteLinQ+
T 852
Terugkoppeling maatregelen fietsparkeren strandafgangen
O 868
Ontwerp Bestemmingsplan PLV

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Aanbieding stukken aan raad

13-11-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

19-12-2019 t/m 20-11-2020

Aanbieding stukken aan raad

12-07-2018 t/m 20-11-2020

Aanbieding stukken aan raad

20-11-2020

Aanbieding stukken aan raad

25-11-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

30-04-2019 t/m 27-11-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-11-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-11-2020

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2020 t/m 27-11-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-11-2020