Inloggen

Resultaten

O 884
Verordening differentiatie woningbouw (Fonds Sociale Woningbouw)
Alert
O 946
Groenstructuurplan 2021-2029
Afgedaan
O 974
Herstart Kleipetten Zuid
Alert
T 982
Bredere evalutatie Regionale Energiestrategie
Alert
T 983
Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie
Alert
T 984
Fluctuatie zon- en windenergie in RES 2.0
Alert
O 939
Welstandsproces
Afgedaan
O 928
Klimaatadaptatie
Alert
T 942
Intensief participatietraject gebiedsvisie Mient Kooltuin (1818352)
Alert
M 991
Indicatieve kosten voor de volledige Regionale Energiestrategie
Alert

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2025

jan

feb

maa

apr

mei

jun

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2021

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

09-07-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-06-2021 t/m 10-07-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-06-2021 t/m 10-07-2021

Aanbieding stukken aan raad

10-06-2021 t/m 10-07-2021

Aanbieding stukken aan raad

14-07-2021 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

16-07-2021

Aanbieding stukken aan raad

28-01-2021 t/m 16-07-2021

Aanbieding stukken aan raad

24-06-2021 t/m 24-07-2021