Inloggen

Resultaten

T 786
Zelfbewoningsplicht
T 792
Onderzoek naar stimulans voor groene daken
T 794
Terugkoppeling gesprek Gemeentelijk toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs
O 805
Gebiedsvisie Mient Kooltuin
T 814
Beantwoording vragen Groenfonds bij Uitgangspunten ontwikkeling Mient Kooltuin
Afgedaan
M 817
Betaalbaar en snel bouwen op Projectlocatie Valkenburg
Nieuw
T 816
Plannen speelplaatsen omgeving Brouwerstraat
Attentie Afgedaan
T 781
Meetpunten stikstof Natura 2000-gebieden
O 819
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Fietspad Westerbaan
Nieuw
T 820
Duidelijkheid en zekerheid over de toekomst voor ondernemers Mient Kooltuin
Nieuw

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 28-02-2020

Aanbieding stukken aan raad

07-11-2019 t/m 28-02-2020

Aanbieding stukken aan raad

22-02-2019 t/m 28-02-2020

Aanbieding stukken aan raad

01-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

30-01-2020 t/m 01-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

30-01-2020 t/m 01-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

30-01-2020 t/m 02-03-2020 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

14-11-2019 t/m 06-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

06-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

13-02-2020 t/m 13-03-2020