Inloggen

Resultaten

T 757
Verstrekken van informatie inzake werkgroep Tijdelijke weg N206
Nieuw
T 758
Duidelijkheid mogelijkheid wijzigingen contract Boskalis inzake (Tijdelijke) N206
Nieuw
O 628
Handboek ‘Openbare Ruimte Katwijkse Stijl’
T 690
Adviezen expertteam Hoornes fase 1
T 691
Burgerparticipatie en rol raad bij IGW Hoornes 1e fase
T 694
Informatie over het vergroenen van de Hoornes
O 724
Discussienota toekomst Katwijk Marketing
Attentie Afgedaan
T 732
Conclusies gesprek verschillen onrendabele top tussen eerste raming en second opinion
M 706
Zwarte cijfers RVB
T 756
Gesprek met de gedeputeerde inzake Tijdelijke N206
Nieuw

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding stukken aan raad

26-09-2019 t/m 26-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

26-09-2019 t/m 26-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

06-12-2018 t/m 31-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

06-12-2018 t/m 31-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

31-10-2019 (Afgedaan)

Aanbieding stukken aan raad

20-06-2019 t/m 31-10-2019

Aanbieding stukken aan raad

14-02-2019 t/m 01-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

26-09-2019 t/m 01-11-2019