Inloggen

Resultaten

O 159
Wetswijziging buitenonderhoud
O 163
Cultuurhistorische waardenkaart
T 493
Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 (802257)
T 496
Oplossing mogelijk tekort in budget rekenkamercommissie in 2017
T 525
Productenrekening aanbieden
T 532
Wijzigingen in onderhoudsniveau gemeentelijk vastgoed
O 535
Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening ten behoeve van toepassing van de bevoegdheid op grond van de Wet aanpak woonoverlast.
T 411
Retailvisie Leidse Regio 2025 (610967)
T 242
Inhoudelijke en procesmatige aanvulling op Erfgoednota
Afgedaan
T 432
Plan 56 appartementen Dirk aan Visserijkade

nov

dec

2018

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2019

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

Aanbieding stukken aan raad

21-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

21-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

21-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

22-12-2016 t/m 21-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

15-06-2017 t/m 21-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

02-11-2017 t/m 21-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

21-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

22-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

29-12-2017

Aanbieding stukken aan raad

29-12-2017