Inloggen

Resultaten

T 821
Vooroorlogse geschiedenis plek in plannen voor onder andere de Mient Kooltuin
Nieuw
T 822
Ruimhartig omgaan met bestaande ondernemers bij opstellen gebiedsvisie Mient Kooltuin
Nieuw
O 577
Woningsplitsingsbeleid
O 743
Nieuw Economisch Programma
T 755
Meetprotocol stikstof en fijnstof Tijdelijke N206 (1500365)
T 782
Onderzoek restwarmte aanbieden aan de raad
O 790
Haalbaarheidsonderzoek culturele samenwerking
O 791
Databoek Maatschappelijke Agenda
O 798
Concept RES vanuit Holland Rijnland
T 802
Kosten hinderbeperkende maatregelen omleidingen renovatie Koningin Julianabrug

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2024

jan

Aanbieding stukken aan raad

13-02-2020 t/m 13-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

13-02-2020 t/m 13-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

26-09-2019 t/m 27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

14-11-2019 t/m 27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

27-03-2020

Aanbieding stukken aan raad

12-12-2019 t/m 27-03-2020