Inloggen

Resultaten

T 761
Monitoring van de wijkteams 0-100
Attentie Nieuw
T 762
Proces regionale inkoop jeugdhulp
Attentie Nieuw
T 705
Geprioriteerde veiligheidsthema’s in halfjaarlijks gesprek politie
O 745
Vaststellen bestemmingsplan Inframaatregelen R-net deelproject 3c
O 746
Vaststellen bestemmingsplan Inframaatregelen R-net deelproject 3b
O 747
Vaststellen bestemmingsplan Inframaatregelen R-net deelproject 2
T 763
Dienstverlening openbaar vervoer op niet vanzelfsprekende tijdstippen
Attentie Nieuw
T 764
Reactie concept beleidskader OV-concessie bereikbaarheid, spreiding, frequentie
Attentie Nieuw
T 765
Keuze onderwerpen burgerparticipatie
Attentie Nieuw
T 766
Invulling bezuiniging Welzijnskwartier
Attentie Nieuw

sep

okt

nov

dec

2020

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2021

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2023

jan

feb

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Aanbieding stukken aan raad

10-10-2019 t/m 10-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

10-10-2019 t/m 10-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

14-02-2019 t/m 15-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

15-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

15-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

15-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

17-10-2019 t/m 17-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

17-10-2019 t/m 17-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

17-10-2019 t/m 17-11-2019

Aanbieding stukken aan raad

17-10-2019 t/m 17-11-2019